Bảng giá răng sứ

 

Cạo vôi răng mức độ 1,2,3.........150.000->200.000 VNĐ

Tẩy trắng bằng máng tẩy...........800.000 VNĐ (2 hàm, 2 tuýt thuốc) 
Sứ Ziconia........................2.500.000 VNĐ
Sứ Cercon........................3.000.000 VNĐ
Sứ Cercon HT……………2.990.000 VNĐ
sứ kim loai........700.000 vnđ

sứ TITAN...........1.200.000 VNĐ
Đính hột..................300.000-1.000.000 VNĐ