Bảng giá răng sứ

 - Cùi giả và lấy tủy khi làm răng sứ sẽ được miễn phí
 - Cạo vôi răng.............................. 150.000 VNĐ

 - Tẩy trắng tại nhà bằng máng tẩy........... 800.000 VNĐ (2 hàm, 2 tuýt thuốc) 

 - Tẩy trắng tại phòng răng ................. 1.200.000 VNĐ
 * sứ kim loai ..................................................................(Phòng răng không phục hình)
 * sứ TITAN    ................................................................   2.000.000 vnđ
 * Sứ Ziconia, Cercon ...................................................  2.500.000 vnđ
 * Sứ Cercon HT ............................................................  3.500.000 vnđ
 - Đính hột  ................................ 300.000-1.000.000 VNĐ (tùy kích thước...)